• ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قيمت ها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
   

  رايگان

       

  130 ريال

       

  140 ريال

   
   

  عضويت در سامانه

       

       

   
                       
   
  1. تعرفه ارسال پیامک ثابت است و به مقدار خرید اعتبار بستگی ندارد.
  2. تعرفه ارسال پیامک فارسی به همراه اول ١٣٠ ریال و ایرانسل ١٤٠ ریال می باشد.
  3. تعرفه ارسال پیامک لاتین به همراه اول ٢٩٥ ریال و ایرانسل ٣٢٠ ریال می باشد.
  4. ۹% مالیات بر ارزش افزوده به مبالغ فوق افزوده می شود.
  5. اعتبار قیمت های فوق تا پایان سال ۱۳۹۴ می باشد.